FAQ

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1.Jeżeli zakupiony towar posiada wadę podlegającą gwarancji producenta

Klient posiadający kartę VIP z usługą VIP serwis może zgłosić awarię po przez formularz na stronie www.vipklient.pl lub dzwoniąc na infolinię pod numer 22 460 97 97. Po potwierdzeniu zarejestrowania awarii w ciągu dwóch dni roboczych nastąpi kontakt kuriera , który przekaże zegarek bezpośrednio do serwisu. Po naprawie kurier dostarczy naprawiony zegarek do Klienta .

2.Co obejmuje gwarancja producenta?

Gwarancja producenta obejmuje mechanizm zegarka. Uszkodzenia paska, bransolety lub szkła nie podlegają gwarancji. Elementy niepodlegające gwarancji mogą zostać naprawione lub wymienione odpłatnie przez serwis. Koszt oraz zakres naprawy jest ustalany indywidualnie.

3.Jak długo zegarek jest objęty gwarancją?

Okres gwarancyjny określony jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupu.

4.Usługa "Ochrona szkiełka" - Okres ochrony

Ochrona obowiązuje przez 12 miesięcy. Na ulotce dołączonej do karty jest zaznaczony okres ochrony lub jest on określony w Regulaminie.

5.Ubezpieczenie uszkodzeń szkła lub wyświetlacza - Okres ochrony

Okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 12 lub 24 miesiące, w zależności od wybranego wariantu. Okres ochrony określony jest w certyfikacie.

6.Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji?

W przypadku awarii wynikających z wad fabrycznych serwis ma obowiązek wydać opinię w sprawie reklamacji w ciągu 14 dni od jej złożenia.

7.Jak długo trwa naprawa uszkodzenia?

Termin na naprawę lub wymianę towaru na wolny od wad nie będzie dłuższy niż to niezbędne.

8.Jak zgłosić awarię/uszkodzenie?

Awarię/uszkodzenie należy zgłaszać poprzez stronę, wypełniając formularz www.vipklient.pl lub telefonicznie, pod nr 22 460 97 97 Po potwierdzeniu zarejestrowania awarii w ciągu dwóch dni roboczych nastąpi kontakt kuriera , który przekaże zegarek bezpośrednio do serwisu.

9.Jakie dokumenty są potrzebne przy zgłaszaniu awarii/uszkodzenia?

W celu przekazania zegarka kurierowi proszę o zapakowanie i zabezpieczenie zegarka w taki sposób, by nie uległ on uszkodzeniom podczas transportu (prosze nie pakować zegarka w orginalne opakowanie, serwis nie zawsze je odsyła). Do przesyłki należy dołączyć oryginał karty gwarancyjnej. Paragon proponujemy zachować, by nie uległ zagubieniu.

10.Co jeżeli zgłoszona awaria nie zostanie uznana?

Jeśli ekspertyza serwisu producenta uzna usterkę za nieobjętą gwarancją lub uszkodzenie nie wchodzi w zakres usługi lub ubezpieczenia, TACGROUP obciąży Klienta kosztami wysyłki w wysokości 50 zł brutto. W takim przypadku istnieje również możliwość naprawy za ustalona opłatą.

11.Czy można samodzielnie dokonać wymiany baterii?

W okresie gwarancyjnym nie należy samodzielnie wymieniać baterii. W wypadku samodzielnego otwierania dekla zegarka oraz wymiany baterii istnieje możliwość odrzucenia reklamacji zegarka w przyszłości.

12.Co to jest certyfikat?

Certyfikat jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia. Ma on za zadanie doprecyzować jaki produkt i z jakim zakresem został zakupiony przez Klienta. Klient otrzyma certyfikat drogą mailową na adres jaki podał podczas zakupu.

13.Gdzie znajduje się nr karty VIP

Trzynastocyfrowy numer karty VIP znajduje się po obu stronach karty.

14.Gdzie się znajduje nr modelu zegarka

Nr modelu zegarka znajduje się na karcie gwarancyjnej, deklu zegarka lub w potwierdzeniu zamówienia przez sklep.

15.Jak ustawić datę i czas w zegarku analogowym?

Aby ustawić datę, należy wysunąć koronkę do pozycji 1 i kręcić ku dołowi. Po ustawieniu daty należy wcisnąć koronkę. Należy pamiętać, aby nie ustawiać daty w godzinach 22-2 w nocy.W celu ustawienia godziny należy wysunąć koronkę do pozycji 2 i kręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po ustawieniu pożądanego czasu, należy wcisnąć koronkę.

16.Jak dokonać kalibracji chronografu w zegarku?

Jeżeli wskazówki na subtarczach nie znajdują się w pozycji 0 czyli pionowo, należy skalibrować chronograf. Aby skalibrować wskazania setnych sekundy, należy wysunąć koronkę środkową do pozycji pierwszej. Za pomocą górnego przycisku należy ustawić wskazówkę do pozycji pionowej. Dolnym przyciskiem ustawiamy sekundy. Wyciągając koronkę na poziom 2 i naciskając górny przycisk kalibrujemy minuty. Po zakończeniu tych czynności, wciskamy koronkę.